Nitelikli Hesaplamalar / Bilirkişilik Eğitimleri
6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 10. Maddesi ile bilirkişiliğe kabul şartları arasında, “başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az 24…
Read more
Meslek İçi Eğitimler
Özellikle iş hukuku alanında, sıkça yasa değişiklikleri yapıldığı ve yine sıkça Yargıtay uygulamasının değiştiği bilinen bir gerçektir.
Read more
Hukuki Danışmanlık
İş hukuku, tazminat hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında yaşanan sorunların makul çözümü,
Read more