Meslek İçi Eğitimler

Meslek İçi Eğitimler

Özellikle iş hukuku alanında, sıkça yasa değişiklikleri yapıldığı ve yine sıkça Yargıtay uygulamasının değiştiği bilinen bir gerçektir. İş hukuku alanında sürekli çalışmayan veya mesleğe yeni başlayan avukat meslektaşlarımızın, son uygulamalar hakkında detaylı ve yeterli bilgi sahibi olamaması sebebiyle, mağduriyet ve hak kaybı yaşadıkları hepimizce bilinmektedir.

Buna en güzel örnek, HMK’nın yürürlüğe girmesinden sonra yaşanan belirsiz alacak / kısmi dava tartışmasıdır. Yargıtay uygulaması hakkında yeterli bilgi sahibi olunmaması nedeni ile halen belirsiz alacak davasının getireceği menfaatlerden yeterince faydalanılamamaktadır.

Yine, Mahkemece karara bağlanan ücret ve tazminat alacaklarından yapılacak yasal kesintilerin yeterince bilinmemesi ve ilgili hesap tablolarına sahip olunmaması, icra takibi aşamasında sorunlara yol açmakta, tahsilatın gecikmesi ve karşı vekalet ücreti ödenmesi nedeniyle hak kaybı oluşmaktadır.

İşte tüm bu ve benzeri sebeplerle, işçilik alacakları ve beden tamlığının ihlalinden kaynaklı tazminat davalarında, arabuluculuk aşamasından başlayarak, dava dilekçesinin hazırlanması, delillerin toplanması, davanın takibi ve icra takibinin hazırlanması sürecinde yapılması gerekenler, 16 saat süreli meslek içi eğitimlerimizin konusunu oluşturmaktadır.

Katılımcılara, detaylı içeriğe sahip, uygulamaya ilişkin Yargıtay kararlarını içeren eğitim notları, dilekçe örnekleri ve elektronik hesaplama tabloları, taşınabilir bellekler içerisinde verilmektedir. Böylece mesleğe yeni başlayacak Avukatların bir adım daha ileride olması amaçlanmaktadır.