Nitelikli Hesaplamalar / Bilirkişilik Eğitimleri

Nitelikli Hesaplamalar / Bilirkişilik Eğitimleri

6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 10. Maddesi ile bilirkişiliğe kabul şartları arasında, “başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmak” şartı getirilmiştir. Yasal düzenleme gereği, bilirkişilik yapmak için başvuran kişinin, nitelikli hesaplamalar uzmanlık alanında eğitim gördüğünü, Bilirkişilik Bölge Kuruluna başvuru esnasında belgelemesi zorunludur.

Ancak, eğitimin amacı, sadece belge temin etmek değil, ilgili alt uzmanlık alanında, Yasa ve Yargıtay içtihatlarına uygun, denetime elverişli bilirkişi raporu hazırlayacak seviyede bilgiye sahip olmak olmalıdır. Bu nedenle, “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar”, “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” ve “İş Göremezlik Destekten Yoksun Kalma (Aktüerya)” alt uzmanlık alanlarında, Bilgi Birikim tarafından düzenlenen eğitimlerin süresi 32 saat olarak belirlemiştir.

Katılımcılara, detaylı içeriğe sahip, uygulamaya ilişkin Yargıtay kararlarını içeren eğitim notları ve ilgili alanda bilirkişilik yapanlarca kullanılan elektronik hesap tabloları ile bilirkişi raporu örnekleri, taşınabilir bellekler içerisinde verilmektedir. Böylece bilirkişiliğe yeni başlayacak meslektaşların bir adım daha ileride olması amaçlanmaktadır.

Bunun dışında, “Sendikalar ve TİS Mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar”, “İcra ve İflas mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar”, “Aile ve Miras mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar”, “Kooperatifler mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar”, “Kat mülkiyeti mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar”, “Tüketici mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar”, “Ticaret mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar”, “Bankacılık mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar”, “Sigorta mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar”, “Avukatlık mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar”, “Kamu ihale mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar” alt uzmanlık alanlarında da, talep durumuna göre eğitimler açılması planlanmaktadır.